Tấm lợp 9 sóng vuông

Chi tiết sản phẩm:

  • Khổ tôn phẳng: 1200 ÷ 1219mm
  • Cường độ: G400 ÷ 550
  • Khổ hữu dụng: 1.000mm
  • Chiều cao sóng: 20,5mm
  • Độ dày: 0,15 ÷ 0,5mm

Danh mục:
Call Now Button