Sóng sàn

Chi tiết sản phẩm:

  • Khổ tôn phẳng: 1200 ÷ 1250mm
  • Cường độ: G300 ÷ 450
  • Khổ hữu dụng: 1000mm
  • Chiều cao sóng: 50mm
  • Độ dày: 0,58 ÷ 1,5mm
Danh mục:
Call Now Button