Tấm lợp lafond 10 sóng_13 sóng

Chi tiết sản phẩm:

  • Khổ tôn phẳng: 1200mm
  • Cường độ: G400 ÷ 550
  • Khổ hữu dụng: 800mm_1050mm
  • Chiều cao sóng: 7,5mm
  • Độ dày: 0,15 ÷ 0,5mm

 

Danh mục:
Call Now Button