Xà gồ thép chữ C

− Xà gồ C dùng trong thi công lắp dựng nhà thép tiền chế
− Xà gồ C đa dạng quy cách, độ dày và đột lỗ theo yêu cầu

Danh mục:
Call Now Button