TRỤ SỞ CHÍNH

 • Địa chỉ: 197-201 đường Xuyên Á, Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại:(0274) 3792 700 – (0274) 3790 325 – (0286) 2830 112 – (0283) 8964 654
 • Fax: (0274) 3793 256
 • MST: 3700344763
 • Email:thanhhuyen.steel@gmail.com
 • Website: tonthepthanhhuyen.com.vn

NHÀ MÁY 1

 • Địa chỉ: 201 đường Xuyên Á, Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 • Điện thoại: (0274) 3792 700 – (0274) 3790 325 – (0286) 2830 112 – (0283) 8964 654
 • Fax: (0274) 3793 256

NHÀ MÁY 2

 • Địa chỉ: Lô E, Đường số 2, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại – Fax: : 02743.794 903