Sóng sàn

-Khổ tôn phẳng: 1200-1250mm

-Khổ hữu dụng: 1000mm

-Chiều cao sóng: 50mm

Danh mục:
Call Now Button